Sociale huurwoningen

18 04 2019

Onderdeel van de mooie variatie in woningtypen is de realisatie van 24 sociale huurwoningen. Deze worden gebouwd en toegewezen door Woondiensten Aarwoude. Op verzoek van Vibu Projectontwikkeling wordt er naar gestreefd de woningen, van het type “comfortwoning”, met voorrang aan Leimuidenaren toe te wijzen.

Interesse? Houd de website www.woondienstenaarwoude.nl in de gaten voor meer informatie.

Deel nieuwsbericht