Voortgang bouwrijp maken fase 2

10 11 2021

Het bouwrijp maken van fase 2 is bijna gereed. De watergangen zijn gegraven, het riool ligt erin en de bouwwegen zijn bijna gereed. Civiele aannemer Markus heeft deze video gemaakt. De video geeft een mooi beeld van de locatie en de omvang van de werkzaamheden.

Deel nieuwsbericht