Voortgang bouwwerkzaamheden

03 11 2023

Sinds mei jongstleden wordt er volop gewerkt op het terrein van woningbouwproject Nieuwe Rede in Leimuiden. Op de locatie gelegen tussen de Ringvaart en de polder verrijst fase 2 van het project. Deze bouwfase bestaat uit 50 duurzame woningen. 

De bouw van deze fase is inmiddels in volle gang! 

Lag de nadruk voor de zomervakantie nog op het grond- en heiwerk, inmiddels zijn de funderingen grotendeels klaar en zijn ook de eerste muren opgetrokken.
 

Deel nieuwsbericht